ตอนนี้ใช้ ECs 780GA Rev 1.1 อยู่ และอยากจะเปลี่ยน M/B วานช่วยแนะนำให้ทีครับ พอว่า ไม่ค่อย ถูกชะโรกกับ ECs เท่าไร่ วานแนะนำใหเทีครับ อยากเปลี่ยน ตอนนี้ใช้ X2 5200+ 65 nm ขอบคุณครับ