ผมเข้ามาในป่า...เจอตัวเหมือนหมาอะครับ..(เพ่งเล่น)..พอฆ่ามันหมดก็ไม่มีทางไป...ข้ามสะพานไม้ก็ไม่เห็นมีไร...มันให้เราทำอะไรหรอครับ???...งมมาทั้งวันละ...