พอดีผม ซื้อเคาใหม่มาเปลี่ยนผมใช้ บอรืด P5Q ครับเสียบ ครบหมดเสียง จากสัญญาณหน้าเคสมันก้อติด แต่ ไม ผมใช้หน้าเครื่องพูดไม่ได้ยินอะครับ แต่ดูในโปรแกรมมันก็ บอกว่าไม สแตนบายรอใช้ได้เลย แต่ใช้ไม่ได้เป็นที่อ่ะไรครับ พอนำไมไปเสียบด้านหลังดู ก็ใช้ได้ปกติครับ