จะต่อ S42 ผ่าน HDMI ให้ขึ้น LCD ยังไงคับ แนะนำที หัวคำสั่งไม่เจอ