rounter N150 Modem Router มีปัญหา DISconnect เองบ่อยเอาไปเปลี่ยนได้เลยไหมครับ มีคนเกิดอาการแบบผมไหมครับ เพราะหาสาเหตุไม่เจอ เลยลองเปลี่ยนเป็น linksys ตัวเก่ามาใช้ดูกลับไม่มีการ disconnectเลย อย่างนี้เอาไปเปลี่ยนตัวใหม่ได้ไหมครับ