เข้าเวปแล้วเป็นดังรูปแก้ไง ปรับ font เป็น Tahoma ก้อเป็น
ใช้ xp sp3