พอดีผมซื้อเคสมาใหม่แล้ว ผมก็ต่ออุปกรณ์ด้านหน่้า USB AUDIO MIC ทุกอย่างปกติ ยกเล่น MIC ผมต่อแล้วมันใช้ไมได้ (ลองไปเทสไมแล้ว เสียบด้านหลังใช้ได้) แล้วผมเชคในโปรแกรม Realtek audio manage มันก็ ขึ้นบอกว่าผมต่อใช้งานอยุ่ ใครรุ้บ้างครับว่าเป็นที่อ่ะไร !