เผอนที่บ้านแผ่นมันเป็นรอยงับไช้ไม่ได้อะ
ไครมีช่วยที ขอแบบ iso นะ


ขอบคุน