ผมBus Speed 210 มากกว่านี้บู้ตไม่ได้ ยังไม่เพิ่มไฟขอคำแนะนำหน่อยครับ
เดิมๆ ที่ยังไม่ลาก
AMD 3200+
Core Voltage 1.2 v
Cor Speed 2000.9 MHz
Multiplier X10
Bus Speed 200 MHz

RAM
DRAM Frequency 335 MHz
FSBRAM CPU/6
Voltage 1.8 v

CPU/6 มันหมายความว่ายังไงครับ