ดู DVD เซทเสียงเป็น SPDIF passthrough เวลาเปิดแล้วค้าง

ดูไฟล์MKVไม่มีปัญหาอะไรครับ

ใช้ KMP