ถ้าผมทำการปิดเครื่องขณะทำการ Error Check อยู่ Hdd จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ