ผมใช้บอร์ดของECS KN3 SLI2 กะ X2 3800+ คล็อกได้นิ่งที่สุดที่2.4
แล้วเพื่อนๆ คล็อกได้เท่าใหร่กันบ้าง