เป็นหน้าต่างเตือนของวินโดวส์

SATA hot- plug detected 14 : 52 : 19
Disk Failed
SATA Drive 0 was unplugged

มักจะขึ้นมาเวลากำลังลงโปรแกรมอ่าครับ