อยากทราบว่า buffer 8 mb กับ 16 mb เวลาใช้งาน
โดยรวมแล้วต่างกันเยอะไหมครับ

ขอบคุณครับ