คือจะถามว่า E4300 กินไฟกี่โวลครับแบบไปโอเวอคล๊อกอะครับแล้วความร้อนเท่าไหร่แล้วไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับพัดลงในเคสเพียบครับ