คือผมถอดเอา 7900gt ใส่แทน อีกวันผมลองเอา 6600gt ใส่คืน หน้าจอไม่ขึ้นเลยครับครับ ปัญหานี้เกิดจากอะไรครับ วานกูรูช่วยทีครับ