ติดความเร็ว 1024/512 ได้โมเด็ม Billion BiPAC 5200SR2 มาด้วย
แต่ผมมี Router อยู่แล้ว ZyXEL P660HW-61 เพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้ ISP เจ้าอื่น

หลังจากลงทะเบียนเสร็จก็ ถอด BiPAC สลับไปใช้ P660HW แทน
เอามาลองเซ็ทค่าต่าง ๆ ใหม่ เรียบร้อย แต่ Router ไม่สามารถเชื่อมต่อได้

กำลังสงสัยว่า True ไม่อนุญาตให้ใช้ Router และโมเด็มอื่นนอกจากที่ตนจัดให้ลูกค้า อย่างนั้นใช่ไหม
และก็ต้องใช้โปรแกรม hi-speed Navigator ในการเชื่อมต่อด้วยทุกครั้ง ใช่ไหมครับ

เฮ้อ