Panda Software เปิดศูนย์บริการ Antivirus Service Center เพื่อรองรับและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในด้านการป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ จากไวรัสคอมพิวเตอร์ เพราะเนื่องจากลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจในบริการและผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มมากขึ้น ทาง Panda Software จึงได้เปิดศูนย์บริการ Antivirus Service Center ขึ้นที่ ตะวันนา บางกะปิสำหรับศูนย์บริการ Antivirus Service Center ที่ได้เปิดขึ้นนี้ ก็เพื่อความสะดวกสบายในการให้บริการ Update วัคซีนป้องกันไวรัส การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส อีกทั้งช่วยเหลือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส ศูนย์บริการแห่งนี้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมาย

นอกจากลูกค้าที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงแล้ว ตัวแทนจำหน่ายก็ยังเป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์ในการติดต่อได้อย่างใกล้ชิด ทำให้เราสามารถรับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้แก้ไขปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายมีความมั่นใจมากขึ้นในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของ Panda Software และมั่นใจในบริการ เพราะสิ่งสำคัญของเราคือการบริการที่ดี ดังนั้น การเปิดศูนย์บริการ จึงเป็นการย้ำความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี