อาการ ผมเข้าเกมส์เล่นได้นะครับแต่พออยู่ในเกมส์ ภาพสั่นเหมือนแผ่นดินไหวครับ
ไดเร็คเอ็กสฺ์ก้อลงแล้วนะครับ จะมีวิธีแก้ได้ไหมครับ หรืออาจไม่มี