คือใช้ C2D 4300 ครับแรมทดลงมาครับพัดลม 9 ตัวบอร์ดจะไปไหวไหม