คือผมโหลดSpeedFan4.32 มาอ่ะครับและทีนี้อยากจะรู้ว่าทำตรงคำว่า Temp 1 ที่เป็นM/Bอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นเปนM/Bล่ะมันขึ้นเปนTemp 1 แทนอ่ะ ทุกตัวเลยอ่ะ Temp 2ที่เปนCPUด้วย
ส่วนTemp 3 ไม่รู้มันคืออะไรแต่มีอุนพูม -17องศาอ่ะ
อยากรู้ว่ามีวิทีไหมันบอกแต่ล่ะTemp ไหถูกต้องไหมครับ