เครื่องผมใช้ฮาร์ดดิส 2 ชนิด มีทั้ง IDE และ SATA มีปัญหาตรงที่ว่า เวลาโหลดข้อมูล หรือ ใช้ฮาร์ดดิส SATA จะโอนถ่ายข้อมูลช้ามากๆๆๆๆๆ แต่ตัว IDE ปกติ ไม่มีปัญหาอะไร อยากทราบว่า เกิดจากอะไร และแก้อย่างไร ขอบคุณล่วงหน้าครับ