ไม่ทราบว่าใน Advanced Control มีโทนคอนโทรลให้ปรับทุ้มแหลมเพิ่มไหมครับ... เพราะบางรุ่นเช่น Audigy Value มันปรับบ่ได้ง่ะ