คือตัวเนี้ยนะเราจะคล๊อกมันแบบซิ้งเดิมๆอะไปได้ถึงไหนหรอแล้วความรอนไปควรเกินเท่าไหร่หรอเรากลัวพัง