จากโปรแกรม HD tune แต่ hardisk อีกตัวไม่เป็นแบบนี้คือขึ้น fail

ขอบคุณครับ