มันขึ้นอีกแล้วงับ ขนาดลดการ o\c แล้วน่ะครับ (จะพังแล้วคับพี่น้อง)