เดิมใน xp เซตได้ตรง add fax แต่ใน vista หาไม่เจอ ท่านไดทราบช่วยหน่อยครับ