อย่าหาว่าโง่เลยครับไม่รู้จิงๆ oc ยังไงครับ ไม่ให้พัง เอาแค่พอดีๆๆ บอกวิธีด้วยครับ ท่านๆ อยากแรงมั่ง ปกติ ความร้อน ไม่เกิน 35 ตลอดวัน

ของผม note book AMD Turion 64 X2 TL-52 Processor 1.6GHz, 512MB RAM