ผมจะใส่ 1024/800 อีกสองตัว เข้าไป มันจะสามารถทำงานแบบ Dual Chanel ได้ไหม
ของเดิมใส่ 512/800 สองตัว
(ส่วนตัวผมคิดว่า น่าจะทำได้ แต่ถามเอความชัว)
บอร์ด P5NSLI