มันไม่ควรใช้ไฟเกินเท่าไหร่ครับ มันเริ่มอันตรายเมื่อใช้ไฟเท่าไหร่ ของผม TP-D43 อะครับ(แม่งห่วยแตกคับอัดไม่ไป)