แบบว่าอยากรู้วิธีสั่งอ่อแล้วอีกอย่างต้องโอนเงินไปก่อนหรอครับแล้วจะติดต่อกับคราบครับ