ทำไมผมเข้าไปอ่านข้อความที่หน้าต่างๆไม่ได้เลยครับตอบผมที