เซทยังไงค่ะ เข้ามาแล้วงงมากๆ

จะแบ่งเป็น บิต
gameonline อย่างละครึ่ง

เนท 512 TOT

ขอบคุณค่า