อยากจะตัดต่อหนัง ตรงช่วงโฆษณาออก
ช่วยบอกวิธีใช้คร่าวๆ ให้หน่อยครับ