เวลาเครื่องใกล้หมดประกัน ท่านจะทำอย่างไรครับ ต่อได้มั้ยแล้ว ได้ยินว่า แบตฯ สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ด้วยหรือครับ ทำอย่างไรครับ