ยังไง ช่วยแนะนำ ทีนะ
ผมไม่รู้ว่าจะปิด ในBIOS อะไรบ้าง
Cpu Enhanced Halt (C1E) ปิด ไอนี้ผมรู้ว่า โหมด ประพลังงาน ลดคูณ
Cpu Thermal Monition เปิด ไม่รู้หมายถึงอะไร
Cpu Eist Function เปิด ไม่รู้หมายถึงอะไร
Virtualization Technology เปิด ไม่รู้หมายถึงอะไร

ยังไงช่วยแนะนำ ชีแนะทีครับ