แจ้งเพื่อทราบว่า Mini Typhoon ใส่กะบอร์ด Intel 965XBX ไม่ได้ ชน heat sink ของ VRM กะคาปาซิเตอร์ใกล้ socket ต้องเอาไปคืนซะแล้ว