สเปคน่ะครับ
AMD3000+939@2.5
A8R-MVP
RAM512*2
X1600pro 575/500@610/1180 ไมมันลากได้น้อยงะ เซงจิต