คือว่าลงวินโดสฟอร์แมตใหม่แล้วพอปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่เครื่องจะค้างอยู่ที่หน้าจอโหลดวินโดสพอรีสตาร์สแล้วก็จะขึ้นว่าให้เลือกเซฟโหมดหรือสตาร์สวินโดสนอมอลรี่ถึงจะเข้าวินโดสได้ครับ อยากถามผู้รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไร