UFO Acrylic Cube case
http://www.jedicool.com/list.php?cate=1&productid=636
คุณภาพดีไม๊ครับ ระบายความร้านดีไม๊ มีใครเคยใช้ไม๊ครับ เห็นมันสวยดี แต่ติดที่ว่ามันใส่ฮาร์ดดิสก์ได้แค่ 2 ลูกเอง เลยยังลังเลอยู่ ใครเคยใช้ ช่วยแนะนำทีครับ