ไม่ทราบคืออะไรครับ เเล้วต้องทำอย่างไร นานเท่าไรถึง oc ได้ ผู้รู้ช่วยอธิบายที่ครับ