มันไม่แสดงตัวเลข พึงจะเป็นเมื่อคืน มันขึ้นตัว H ทังๆที่เพิ่งเปิดเครื่อง ช่วยชี้เนะด้วยครับ