ตอนนี้ผมใช้บอร์ดของ asrock อยู่ครับมันมีam2 boots จะใช้ดีมัย คับแล้วมันจะมีผลดีหรือเสียคับ ตอนที่ใช้มันก้อขึ้นดีแต่ตอนที่ post มันยังเท่าเดิม คับ