เบอดนี้เพิ่มไฟเลี้ยงไม่ได้อะ ช่วย เข็นหน่อย ได้แค่นี้เอง สุดแรงแล้ว