เพื่อน ๆ ครับช่วยแนะนำหน่อยครับ บอร์ดที่เหมาะสมกับ AMD x2 4000 และเป็น dual ram ด้วยครับ option ที่ต้องการเพิ่มคือ e-sata กับ IEEE-1394 ไม่ทราบว่าจะเป็นรุ่นไหนดีครับ