ถ้า ใช้ ช่อง SD Card แล้ว พอ ดึง ออก เครื่อง จะ สะดุด พอ เสียบ กับ เข้า ไป เครื่อง ก้อ จะ ใช้ ได้ ปรกติ เป็น เพราะ อะไร เอ่ย ๆ