ถ้าเราจะเชื่อมสัญญาน wireless ที่เป็นของ freewireless โดยที่เราไม่รู้ว่าเค้าเซตไว้ยังไงเราจะเซตตัว wirelessของเรายังไงอะครับ เพราะว่า Notebook สามารถเชื่อมต่อสัญญานนี้ได้แต่อ่อนมาก อยากเอาตัวนี้มาขยายอีกที่อะครัย firmware เป็นของ dd-wrt นะครับขอบคุณครับ
Edit/Delete Message