ถ้าจะเปลี่ยนได้ไหมแล้วเปลี่ยนควรเป็นอะไรถึงจะดีกว่าเดิม