พอดีเอา DVD มาเปิดออก LCD TV (Full HD) + GTS250 sound เป็น Soudmax พอเปิดแล้วมันฟ้องที่ LCD ว่าไม่รับสัญญาณนี้ ต้องแก้ไงครับ หรือผมต้องไปหาลำโพงมาต่อ SPDIF