[IMG][/IMG]
ผมใช้ jetaudio อัดเสียง ตอนแรกมันให้เราติ๊ก ถูกได้แต่พอทำไปแล้ว ติ๊กออกไม่ได้มันล๊อคเลยแก้ไงครับ (1) ตัวที่ต้องการจะปรับติกไม่ได้ (2)ปรับให้มันต่ำลงหน่อย 3 ตัวนี้ติ๊กออกไม่ได้แต่มันเลื่อนระดับทาง(2)ได้